Usługi

W swojej pracy jako coach pomagam Klientom w pracy nad ich wewnętrznymi zasobami, przekonaniami (zarówno wspierającymi, jak i hamującymi) i emocjami w obszarach: osobistym (life coaching), zawodowym (career coaching) oraz zespołowym (team coaching).
Zakres, forma i kosztorys realizowanej usługi ustalane są podczas indywidualnego kontaktu. Sesje coachingowe prowadzone są w formie online za pośrednictwem platform Microsoft Teams, Google Meet oraz Skype lub na życzenie Klienta w formie stacjonarnej na terenie Wrocławia.

Life coaching

Zgodnie z podstawową ideą coachingu, to właśnie life coaching w szczególności pozwala na zmianę sposobu działania poprzez zmianę sposobu myślenia w konkretnych sytuacjach życiowych.

W ramach life coachingu koncentruję się w pracy z Klientami na następujących obszarach:
– implementacja decyzji o zmianach życiowych;
– praca z emocjami;
– praca z przekonaniami (identyfikacja, potęgowanie przekonań wzmacniających, zamiana przekonań hamujących na wzmacniające);
– inne, podobne obszary wskazane przez Klienta.

Career coaching

Career coaching pozwala na zwiększenie poziomu efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy, co finalnie może przełożyć się na sukces finansowy, niezależnie od tego, czy dopiero planujesz wybór ścieżki zawodowej, zaczynasz pracę zawodową, czy też jesteś doświadczonym pracownikiem.

W ramach career coachingu koncentruję się w pracy z Klientami na następujących obszarach:

– planowanie kariery zawodowej – niezależnie od jej etapu (diagnozowanie potrzeb, predyspozycji);

– zwiększanie poziomu efektywności wykonywanej pracy;

– zwiększanie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy;

– przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu;

– inne, podobne obszary wskazane przez Klienta.

Team coaching

Team coaching skierowany jest zarówno do przedsiębiorstw, instytucji publicznych, jak i organizacji o charakterze non-profit.

Team coaching pozwala na zwiększenie efektywności pracy każdego zespołu – niezależnie od jego struktury, charakteru oraz celu działalności.

W ramach team coachingu koncentruję się w pracy z Klientami na następujących obszarach:

– zwiększanie poziomu efektywności pracy zespołu (diagnoza sytuacji w zespole oraz wspólnego celu i kierunku działań zespołu, ulepszenie komunikacji w zespole);

– inne, podobne obszary wskazane przez Klienta.

– ewaluacja efektów procesu coachingowego.

Mentoring

W porównaniu do coachingu, w działalności mentoringowej stosowane na życzenie Klienta jest dzielenie się przez mentora własnym doświadczeniem w zakresie omawianego celu. Ze względu na posiadane doświadczenie, oferta ta skierowana jest przede wszystkim do osób wchodzących na rynek pracy, planujących efektywną karierę zawodową.

W ramach mentoringu koncentruję się w pracy z Klientami na następujących obszarach:

– rozwój kariery zawodowej;

– diagnozowanie i zwiększanie predyspozycji (zasobów) zawodowych;

– zwiększanie skuteczności w osiąganiu sukcesów zawodowych;

– inne, podobne obszary wskazane przez Klienta.

Dodatkowo z racji wykonywanej pracy nauczyciela akademickiego, chętnie podzielę się własnym, potwierdzonym dorobkiem naukowym doświadczeniem, które może być pomocne w następujących obszarach:

– rozwój kariery naukowej;

– diagnozowanie i zwiększanie predyspozycji (zasobów) naukowych;

– zwiększanie skuteczności w osiąganiu sukcesów naukowych; – inne, podobne obszary wskazane przez Klienta

Szkolenia i warsztaty

W ramach tej usługi organizuję szkolenia i warsztaty: zarówno w formie zdalnej (online), jak i stacjonarnej z obszaru: career coachingu, life coachingu, team coachingu oraz mentoringu.

Podczas szkoleń poruszane są tematy takie jak m.in.: motywacja, wdrażanie zmian w życiu osobistym oraz zawodowym, work-life balance, budowanie pewności siebie, maksymalizacja efektów wykonywanej pracy i inne.

Szkolenia i warsztaty mają charakter ogólny lub zamknięty.

Szkolenia i warsztaty o charakterze otwartym są organizowane cyklicznie, a udział w nich jest możliwy poprzez przesłanie zgłoszenia. Informacje o planowanych szkoleniach publikowane są na stronie internetowej, poprzez newsletter oraz na profilu firmy na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Coaching.Mentoring.Pawel.Olbrycht/.

Szkolenia o charakterze zamkniętym organizowane są na życzenie zorganizowanej grupy klientów.