Mentoring

W porównaniu do coachingu, w działalności mentoringowej stosowane na życzenie Klienta jest dzielenie się przez mentora własnym doświadczeniem w zakresie omawianego celu. Ze względu na posiadane doświadczenie, oferta ta skierowana jest przede wszystkim do osób wchodzących na rynek pracy, planujących efektywną karierę zawodową.

W ramach mentoringu koncentruję się w pracy z Klientami na następujących obszarach:

– rozwój kariery zawodowej;

– diagnozowanie i zwiększanie predyspozycji (zasobów) zawodowych;

– zwiększanie skuteczności w osiąganiu sukcesów zawodowych;

– inne, podobne obszary wskazane przez Klienta.

Dodatkowo z racji wykonywanej pracy nauczyciela akademickiego, chętnie podzielę się własnym, potwierdzonym dorobkiem naukowym doświadczeniem, które może być pomocne w następujących obszarach:

– rozwój kariery naukowej;

– diagnozowanie i zwiększanie predyspozycji (zasobów) naukowych;

– zwiększanie skuteczności w osiąganiu sukcesów naukowych; – inne, podobne obszary wskazane przez Klienta