Szkolenia i warsztaty

W ramach tej usługi organizuję szkolenia i warsztaty: zarówno w formie zdalnej (online), jak i stacjonarnej z obszaru: career coachingu, life coachingu, team coachingu oraz mentoringu.

Podczas szkoleń poruszane są tematy takie jak m.in.: motywacja, wdrażanie zmian w życiu osobistym oraz zawodowym, work-life balance, budowanie pewności siebie, maksymalizacja efektów wykonywanej pracy i inne.

Szkolenia i warsztaty mają charakter ogólny lub zamknięty.

Szkolenia i warsztaty o charakterze otwartym są organizowane cyklicznie, a udział w nich jest możliwy poprzez przesłanie zgłoszenia. Informacje o planowanych szkoleniach publikowane są na stronie internetowej, poprzez newsletter oraz na profilu firmy na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Coaching.Mentoring.Pawel.Olbrycht/.

Szkolenia o charakterze zamkniętym organizowane są na życzenie zorganizowanej grupy klientów.